Průtok a tlaková ztráta

Tlaková ztráta

Systém má maximální pokles tlaku 0,4MPa. Nejdelší možný topný okruh u vodního systému je 14 běžných metrů a 20 běžných metrů přívodu. Celkem 34 běžných metrů. Prokázáno při 68 běžných metrech 0,4 bar: 68 běžných metrů = 0,01 bar/metr

Průtok

v = 0,75 m/sec