Sálavé vs. konvekční topení

Sálavé vs. konvekční topení

Termodynamika a kvantová mechanika

Sálavé a konvekční vytápění fungují na základě dvou zcela odlišných fyzikálních procesech. Konvekční zahřívá pouze vzduch v prostoru, zatímco sálavé vytápění ohřívá stěny a předměty okolo stěn (nábytek, atd.), které sálají teplo dále do místnosti. Konvekční vytápění funguje na principu termodynamiky. Naproti tomu sálavé topení funguje na principu kvantové mechaniky. Tepelné vyzařování ze stěn přináší mnohem příjemnější klima, než je tomu u konvenčních systémů. Při sálavém vytápění nedochází k cirkulaci vzduchu (víření prachu) a vzduch v místnosti se nevysušuje. Navíc je při vytápění sálavým teplem zabráněno vzniku plísní na vlhkých zdech (ty se sálavým teplem vysušují). Proto je tento systém vhodný i pro alergiky.

Inspirace od slunce

Sálavé vytápění funguje podobně jako sluneční paprsky

Způsob fungování sálavého tepla známe z každodenního života díky slunečnímu záření – sluneční paprsky ohřívají objekty, na které dopadají. Určitě každý zažil při letním posezení v podvečer nahřáté kameny, skály či zdi domů, které příjemně sálají teplo získané přes den ze Slunce zpět do prostoru. Nyní můžete využít této metody i u Vás doma. I zde se budou nahřívat předměty (zdi, nábytek, ad.), které budou zpět do místnosti vyzařovat příjemné teplo. Vzduch je navíc diatermický (tj. není tepelnou izolací), čili propouští tepelné záření. Pocitová teplota vzduchu v místnosti může být vnímána jako chladnější, což je blahodárnější pro organismus, než je tomu naopak u konvekčního topení, kdy vzduch je teplý a suchý a zdi studené. Sálavé infračervené paprsky jsou vlastně elektromagnetické vlny a jejich vlnová délka použitá v lištovém topení se nachází v rozmezí od 2 do 50 mikrometrů, což je hodnota zcela neškodná.

Nižší výměna vzduchu

úpory energie díky sálavému vytápění

Díky využití sálavého vytápění můžete ušetřit hned v několika směrech. Vzhledem k tomu, že není ohříván vzduch, ale předměty a zdi místnosti, tak je třeba menší množství energie na potřebnou výměnu vzduchu. Konvekční vytápění musí pro vytvoření požadované teploty znovu nahřívat vzduch v místnosti, což nutně vede k jeho víření. Zvířený prach se po vdechnutí usazuje na sliznicích, což je zejména pro alergiky a astmatiky problém. U konvenčního vytápění je spotřebovávána energie potřebná na výměnu teploty mezi vzduchem v místnosti a samotným topením. Naproti tomu sálavé topení se řídí dle Stefan-Boltzmannova zákona, který říká, že intenzita vyzařování roste se čtvrtou mocninou teploty zářícího tělesa.

Rozdíly mezi sálavým a konvekčním vytápěním

Zatímco u konvenčních radiátorů dochází k proudění teplé vody v potrubí a její předávání přímo do vzduchu v místnosti a tím zvyšování teploty, tak topné lišty Energy-com využívají sálavé teplo. To ohřívá pevné předměty (zdi, nábytek, ad.) a odtud je teplo rovnoměrně předáváno jako tepelné záření do interiéru místnosti. Toto je tedy rozdíl mezi sálavým a konvekčním vytápěním. Konvekční pracuje na principu termodynamiky a sálavé teplo na principu kvantové mechaniky.

Sálavé topné systémy nabízejí mnoho výhod

Sálavé teplo, jehož princip využívají naše topné lišty, je možné srovnat se sálavým teplem ze slunečního záření, které zahřívá předměty, které jsou slunečními paprsky zasaženy. Topný element v našich topných lištách lze ohřívat elektricky nebo teplovodně. Tepelné záření generované topnými lištami nevíří a nevysušuje vzduch jako konvekční systémy, zato vysušuje zdi a předchází tak tvorbě plísní, takže pro alergiky a astmatiky je topný systém založený na sálavém teple ideální volba.

Sálavé teplo pomáhá spořit energii

Na rozdíl od konvekčních systémů nabízí topný systém, pracující na principu sálavého tepla, rovnoměrné rozložení teploty v místnosti a nevytváří tak žádné studené zóny, které se u konvekčních systémů tvoří zcela běžně. Sálavým vytápěním je možné uspořit energii, neboť se vyhřívají stěny a ne vzduch v místnosti, tudíž při výměně vzduchu není nutná další energie pro jeho ohřátí. Konvekční vytápění musí ohřát všechen vzduch v místnosti na požadovanou teplotu, kvůli tomu dochází k vysoké cirkulaci vzduchu a vzniku prachových vírů. Nižší míra výměny vzduchu u sálavého topení má za následek nižší spotřeby energií.