Restaurování kostelů a církevních staveb

Restaurování kostelů a církevních staveb s topnými lištami Energy-com

Obnova a restaurování kostelů či náboženských staveb si vyžaduje zvláštní pozornost a individuální přístup. Obnova může být buď věrnou rekonstrukcí nebo také uplatnění některých inovací. Při plánování rekonstrukce církevních staveb je důležité vzít v úvahu udržitelnou existenci a efektivní fungování budovy. Naše topné lišty Energy-com již byly použity při rekonstrukcích kostelů, které nyní využívají výhod sálavého tepla.

Zde je několik ukázek renovací kostelů, při kterých byly topné lišty využity.

Dokončené projekty

Restaurování kostela – ochrana kulturního dědictví

Kostely neplní funkci pouze církevní, ale svoji hodnotu mají i v architektuře, umění a historii. Po staletí jsou nedílnou součástí kultury a společenského života a jsou často dominantou měst a obcí.

Pokud dochází k rekonstrukci kostela, pak se často jedná o renovaci a opravu zdiva, fasády, střešní konstrukce, střešní krytiny, oken a interiéru. V mnoha případech se do rekonstrukce zahrnuje i vytápění a izolace.
Co dělá vytápění kostelů problematické? Vysoké věže a klenuté stropy kostelních lodí, tlusté kamenné stěny, velká okna, nástěnné a stropní malby. Církevní a umělecko-historické prvky jako jsou varhany, kazatelna, křtitelnice. Při rekonstrukci se hledí samozřejmě na zájmy památkové péče a ochranu kulturního dědictví.

Energetické ztráty

Přestože sakrální stavby mají se svojí masou zdiva vysokou akumulační kapacitu a díky přírodním materiálům i dobrou rovnováhu vlhkosti, tak mají často tepelné slabiny – trhliny ve fasádě, zchátralá konstrukce střechy a v důsledku toho vlhké a plísní napadené zdi.

Renovace oken je ve většině případů nutností, neboť velká okna s jednoduchým zasklením a s nízkou tepelnou izolací mají za následek rychlé chladnutí, nízkou tepelnou izolaci a snižují akumulační kapacitu. Důsledky mohou být: koroze skla, pronikání vlhkosti do zdiva, poškození zdiva plísní. Pokud je konstrukce provedena správně a tepelné ztráty jsou eliminovány tak spolu s vhodným vytápěním se může opět dosáhnout stavu ideální vlhkosti a akumulační funkce budovy.

Topné lišty jako ideální topný systém pro kostely

Radiátory, stropní topení nebo podlahové topení se ukázaly pro velké a vysoké prostory jako neefektivní, neboť vzduch pouze ohřívají, ohřátý vzduch poté stoupá vzhůru a hromadí se u vysokého stropu bez toho, aniž by teplo zůstalo dole u návštěvníků. Vysoká cirkulace vzduchu, víření prachu a vznik studených zón jsou nevhodné nejen pro kostel samotný, ale i pro vybavení a přítomné návštěvníky. Naproti tomu topné lišty fungují na principu sálavého tepla – to se šíří po stěnách kostela, nábytku a vybavení, rovnoměrně distribuuje teplo do místnosti, nevíří vzduch a odstraňuje vlhkost ze zdí. Výsledkem je příjemné a zdravé prostředí nejen pro své návštěvníky, ale především pro kostel či památku samotnou.

Ideální řešení – topné lišty od Energy-com

Naše topné lišty Energy-com jsou snadno nainstalované a při instalaci nedochází k větším zásahům do objektu. Náš inovativní topný systém je energeticky úsporný i efektivní a může být připojen k různým zdrojům tepla – plynový kotel, kotel na zemní plyn, fotovoltaické zdroje anebo v kombinaci se solárními kolektory.
Výsledkem použití topných lišt při rekonstrukci kostela nebo staveb podobných je optimalizace energetické náročnosti a zdravé a komfortní prostředí.